کلاس جبرانی خواص فیزیکی ساعت 14

 کلاس جبرانی خواص فیزیکی ساعت 14، کلاس 105 میباشد

   + کفاشان - ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤

کلاس جبرانی خواص فیزیکی

جهت اطلاع از محل کلاس جبرانی خواص فیزیکی ساعت 11، همان ساعت 11 در محل درب دفتر گروه تشریف بیاورید. 

   + کفاشان - ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای 3 شنبه و چهارشنبه تشکیل نمی گردد

   + کفاشان - ۱:۱٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳٩۳

مطالب امتحانی تئوری شیشه

صفحه 105 تا آخر 108

113 تا آخر 122

فصل سوم از صفحه 123 تا آخر 128

صفحه 129 از قسمت اثر دما بر تعادل احیایی اکسیدی تا صفحه 133 4 خط اول صفحه قبل از بخش 3-9

موفق و موید باشید

   + کفاشان - ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ دی ،۱۳٩۳

نکته در مورد امتحان فرآیند ساخت

امتحان فرآیند ساخت تا پایان صفحه 38 میباشد.

   + کفاشان - ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

نکته مهم در مورد امتحان مواد دیرگداز

امتحان میان ترم از 10 نمره میباشد که سئوالات طرح شده اند و 5 نمره آن از کتاب میباشد.

بنابراین مطالب کتاب را که در اختیار شما قرار داده ام به صورت کامل مطالعه فرمائید تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

5 نمره از کتاب و 5 نمره از جزوه میباشد.

با تشکر و احترام

   + کفاشان - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

جزوه فرایند سرامیک- 18 آذر

جزوه فرآیند جلسه فردا

لینک غیر مستقیم:

http://www.rodfile.com/00w0cp1vkeco

لینک مستقیم:

http://rs1.rodfile.com:8182/d/22alr65n76zxn5ybyq3sr3rxkls6spiuznelztiheirxoxnvskd6mvrl/فرایند 3.pdf

   + کفاشان - ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳

دانشجویان درس فرآیند ساخت

ادامه جزوه درس فرآیند ساخت امشب ساعت 8 روی وبلاگ قرار میگیرد.

   + کفاشان - ٥:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳
← صفحه بعد