امتحان میان ترم تئوری شیشه

امتحان میان ترم تئوری شیشه تا پایان صفحه 57 میباشد. یعنی پایان کشش سطحی

   + کفاشان - ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

نکته در مورد امتحان فرآیند ساخت

امتحان فرآیند ساخت تا پایان صفحه 38 میباشد.

   + کفاشان - ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

نکته مهم در مورد امتحان مواد دیرگداز

امتحان میان ترم از 10 نمره میباشد که سئوالات طرح شده اند و 5 نمره آن از کتاب میباشد.

بنابراین مطالب کتاب را که در اختیار شما قرار داده ام به صورت کامل مطالعه فرمائید تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

5 نمره از کتاب و 5 نمره از جزوه میباشد.

با تشکر و احترام

   + کفاشان - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

زمان برگزاری امتحانات میان ترم در ترم جاری

1- مواد دیرگداز: سه شنبه 93/9/25 ساعت 8 تا 9.30

2- تئوری شیشه: سه شنبه 93/9/25 ساعت 16.30 تا 18

3- خواص فیزیکی مواد 1: سه شنبه 93/9/25 ساعت 18 تا 20

4- فرآیند ساخت سرامیک 1 : چهار شنبه 93/9/26 ساعت 16 تا 17.30

   + کفاشان - ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

نمرات میان ترم ساختار سرامیک از 9 نمره

   + کفاشان - ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۱ آذر ،۱۳٩۳

مطلبی در مورد امتحان میان ترم خواص فیزیکی 1

جهت امتحان دادن هر دانشجو حتماً باید ماشین حساب شخصی خود را به همراه بیاورد. استفاده از ماشین حساب دیگری و موبایل به هیچ وجه مجاز نیست و تقلب محسوب میشود. لطفاً همکاری کنید تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

محل امتحان هم روز چهار شنبه بر روی دفتر گزوه زده خواهد شد.

   + کفاشان - ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳

جزوه فرایند سرامیک- 18 آذر

جزوه فرآیند جلسه فردا

لینک غیر مستقیم:

http://www.rodfile.com/00w0cp1vkeco

لینک مستقیم:

http://rs1.rodfile.com:8182/d/22alr65n76zxn5ybyq3sr3rxkls6spiuznelztiheirxoxnvskd6mvrl/فرایند 3.pdf

   + کفاشان - ٩:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳

امتحان ساختار سرامیک

محل امتحان ساختار سرامیک فردا بر روی درب گروه مواد زده خواهد شد. 

با تشکر

   + کفاشان - ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳٩۳
← صفحه بعد